Rijsoord

 
 
 
 
 

Hotel Warendorp

Hotel Warendorp was ooit een herberg, een pleisterplaats op de route Parijs naar Den Haag. Napoleon Bonaparte sliep er. Prins Bernhard was er vaste klant, maar ook Rotterdamse havenbaronnen en scheepsmagnaat Cornelis Verolme kwamen er over de vloer. Het rijksmonument dat al sinds 1800 in een bocht langs de weg in Rijsoord staat, grenst aan de achterzijde aan het Waaltje, de rivierarm op het eiland IJsselmonde.

Tegenwoordig is het een goed restaurant genaamd "Ross Lovell".

Als u lekker wilt eten dan is dit echt een aanrader.


 
 
 

Vlasteelt

Eén van de plaatsen waar generaties lang in het vlas is gewerkt, is Rijsoord. Het vlas werd na de oogst in de Waal gelegd om te ‘roten’, zodat de vezels bewerkt konden worden. Het gemeentewapen van Rijsoord bestaat uit een zwart veld met drie rijstakken van zilver. Die rijstakken slaan op de vlascultuur.

Tegenover ons huis staat nog de oude vlasopslagloods, tegenwoordig een meubelzaak.


 

Capitulatie

Op 15 mei 1940 vond er in Rijsoord een belangrijke gebeurtenis plaats in de aan de Rijksstraatweg gelegen school. De capitulatie voor de Duitse overmacht werd hier getekend door de bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Henri Winkelman.

Het monument van dit feit vóór de school bevat de waarschuwing: "Een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel".

In de school is het zeer realistische capitulatiemuseum gevestigd. Zo is het lokaal waarin de capitulatie plaatshad geheel gereconstrueerd met gelijkende poppen in originele uniformen. Er is er een uitgebreid overzicht van de oorlogshandelingen uit de meidagen met kranten en foto's. Verder bevat dit museum een planetarium, een tijdscapsule en een in een authentieke setting ingericht lokaal.

De Rijsoordse molen, beter bekend als de Kersenboom, werd in 1822 in bedrijf gesteld. Hij stond toen aan de andere kant van de Waal aan de Waaldijk. Ongeveer tegenover de plaats waar hij nu aan de Waalweg staat. In 1991 is hij verplaatst met een dieplader. De ronde stenen molen is een Grondzeiler en heeft de functie van korenmolen. Door vrijwilligers wordt graan gemalen. Op zaterdagen van 10:00 - 12:00 uur is de molen te bezichtigen. Er kan dan meel gekocht worden.